۰۰۱۲

بتن های ویژه

طراحی، ساخت و اجرای بتن های ویژه
با بکارگیری مصالح نوین دانش بنیان
۰۰۱۴

افزودنی های شیمیایی

طراحی تولید افزودنی های
شیمیایی و معدنی دانش بنیان

برخی پروژه ها

لارستان
logo-f
photo_2017-09-03_15-18-41
نانو بتن
۱۴۷۱۲۰۴۵_۳۲۵۳۹۹۴۳۷۸۲۴۹۸۱_۷۹۸۱۲۷۲۴۵۹۸۳۳۷۶۹۹۸۴_n-min
سیاهپوش
logo
EnglishIran