نفوذ پذیری بتن در برابر یون کلرید

امروزه کنترل پایایی و دوام بتن جهت تعیین طول عمر مفید بتن در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی به یکی از شاخصه های مهم و تاثیرگذار در روند تولید بتن تبدیل شده است. از جمله عوامل مخرب در بتن که سبب کاهش عمر مفید بتن و خوردگی آرماتورها در بتن خواهد گردید، نفوذ یون کلرید می‌باشد. شرکت توسعه پایدارسلمان با تحقیقات گسترده و انجام آزمایش‌های گوناگون بین رشته‌ای مهندسی عمران، مکانیک، برق و برنامه نویسی کامپیوتر برای اولین بار در عرصه‌ی بین المللی دستگاهی با نام تجاری “آر‌ سی ‌تی۳- RCT3 ” را طراحی، نمونه سازی و تولید نمود. این دستگاه با قابلیت ویژه انجام همزمان سه آزمایش تعیین نفوذپذیری یون کلرید شامل آزمایش‌هایRCMT (آزمایش تسریع شده مهاجرت یون کلرید در بتن) ، RCPT (آزمایش نفوذ یون کلرید در بتن) و هدایت الکتریکی می باشد که در 12 کانال مجزا می توان هر کدام از این آزمایش ها را به صورت خودکار مطابق با استاندارد مورد نظر کاربر انجام داد.

+RCT3

دستگاه تعیین میزان نفوذپذیری بتن در برابر کلرید با قابلیت کنترل دمای سلول های آزمایش

RCT3

دستگاه تعیین میزان نفوذپذیری بتن در برابر کلرید