شبیه ساز محیطی چیست؟

بر طبق استانداردهای بین المللی، آزمایش ها بر روی نمونه های بتنی می بایست در دما و رطوبت مشخصی صورت گیرد. برای این منظور وجود دستگاهی جهت ایجاد محیطی با دما و رطوبت کنترل شده الزامی می باشد. این دستگاه متناسب با نیاز و ظرفیت آزمایشگاه‌ها در احجام مختلف درون فضای کابین قابل تولید می‌باشد. از آنجاییکه میزان رطوبت در دماهای مختلف تغییر می‌کند لذا با طراحی‌های صورت گرفته می توان در هر دمایی محیطی کاملا اشباع را ایجاد نمود.