کنترل کیفیت و دوام سازه در جهت نیل به توسعه پایدار، حفظ منابع و محیط زیست

آکادمی آموزشی سلمان

۱۳۹۷-۰۹-۲۶
بتن ریزی

اجرای بتن خود تراکم

مقدمه هرچند اصول اجرای بتن خود تراکم مشابه بتن معمولی است، به دلیل تفاوت در مصالح از نظر نوع و کمیت و تفاوت در ماهیت بتن تازه، […]
۱۳۹۷-۰۹-۲۳
آزمایش جریان اسلامپ بتن خود تراکم

آزمایش جریان اسلامپ بتن خود تراکم

آزمایش جریان اسلامپ بتن خود تراکم آزمایش جریان اسلامپ که در شکل زیر نشان نشان داده شده است، از متداول ترین آزمایش های بتن خود تراکم است […]
۱۳۹۷-۰۹-۲۱
طرح اختلاط بتن خود تراکم

طرح اختلاط بتن خود تراکم

مقدمه از زمان معرفی بتن خودتراکم تا به امروز روش های متعددی برای طرح اختلاط بتن خود تراکم ارائه شده است. این روش ها یا به […]
۱۳۹۷-۰۹-۱۲
بهینه سازی طرح اختلاط بتن

بهینه سازی طرح اختلاط بتن بدون اسلامپ به کمک الگوریتم ژنتیک

بهینه سازی طرح اختلاط بتن بدون اسلامپ به کمک الگوریتم ژنتیک در این نوشته به بهینه سازی طرح اختلاط بتن به کمک الگوریتم های فرا ابتکاری […]
تماس