کنترل کیفیت و دوام سازه در جهت نیل به توسعه پایدار، حفظ منابع و محیط زیست

تجهیزات آزمایشگاه بتن
تجهیزات آزمایشگاه خاک

آکادمی آموزشی سلمان

2019-12-31
پروژه جایگزین خدمت در شرکت دانش بنیان توسعه پایدار سلمان

پروژه جایگزین خدمت در شرکت دانش بنیان توسعه پایدار سلمان

پروژه جایگزین خدمت در شرکت دانش بنیان توسعه پایدار سلمان شرکت دانش بنیان توسعه پایدار سلمان از میان واجدین شرابط جهت اخذ پروژه جایگزین خدمت اقدام […]
2019-08-04
آسیب دیدگی بر اثر یخ زدگی بتن

آسیب دیدگی بر اثر یخ زدگی بتن

آسیب دیدگی بر اثر یخ زدگی بتن در اقلیم های سرد ، آسیب دیدگی روسازی های بتنی ، دیوارهای حایل ، عرشه های پل ها و […]
2019-07-24
Sulfat Residual Anhydrous

حمله ی سولفات ها در بتن

حمله ی سولفات ها در بتن حمله سولفات ها در بتن یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در کاهش دوام بتن است. (به طور کلی حمله ی سولفات […]
2019-07-21
آزمایش مقاومت فشاری بتن متخلخل

بتن متخلخل ، کاربردها ، مزایا و آزمایش ها

بتن متخلخل مقدمه با توجه به گسترش و پیشرفت علم و پیدایش تکنولوژی‌های فراوان در قرن اخیر ، شناخت بتن و خواص آن نیز توسعه قابل […]