بازدید ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه از غرفه سلمان