تعیین نفوذپذیری بتن در برابر کلرید

تعیین نفوذپذیری بتن در برابر کلرید

امروزه کنترل پایایی و دوام بتن جهت تعیین طول عمر مفید بتن در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی به یکی از شاخصه های مهم و تاثیرگذار در روند تولید بتن تبدیل شده است. از جمله عوامل مخرب در بتن که سبب کاهش عمر مفید بتن و خوردگی آرماتورها در بتن خواهد گردید، نفوذ یون کلرید می‌باشد. شرکت توسعه پایدارسلمان با تحقیقات گسترده و انجام آزمایش‌های گوناگون بین رشته‌ای مهندسی عمران، مکانیک، برق و برنامه نویسی کامپیوتر برای اولین بار در عرصه‌ی بین المللی دستگاهی با نام تجاری “آر‌سی ‌تی۳- RCT3 ” را طراحی، نمونه سازی و تولید نمود. این دستگاه با قابلیت ویژه تعیین نفوذپذیری بتن در برابر کلرید با انجام همزمان سه آزمایش تعیین نفوذپذیری یون کلرید شامل آزمایش‌هایRCMT (آزمایش تسریع شده مهاجرت یون کلرید در بتن) ، RCPT (آزمایش نفوذ یون کلرید در بتن) و هدایت الکتریکی می باشد که در ۱۲ کانال مجزا می توان هر کدام از این آزمایش ها را به صورت خودکار مطابق با استاندارد مورد نظر کاربر انجام داد.

EnglishIran