تونل آبرسانی گلاب اصفهان – موسسه فاطر قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا