۱۳۹۷-۱۰-۰۴
آزمایش قیف v

آزمایش قیف v شکل

آزمایش قیف v شکل آزمایش قیف v ، نخستین بار در کشور ژاپن، توسط ozawa و همکارانش مورد استفاده قرار گرفت. دستگاه این آزمایش، شامل یک قیف […]
۱۳۹۷-۰۹-۳۰
آزمایش حلقه j

آزمایش حلقه j

آزمایش حلقه j ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻦ ﺧﻮدﺗﺮاﻛﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ آرﻣﺎﺗﻮر ﻓﻮﻻدی اﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﮕﻨﻲ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم […]
۱۳۹۷-۰۹-۲۶
بتن ریزی

اجرای بتن خود تراکم

مقدمه هرچند اصول اجرای بتن خود تراکم مشابه بتن معمولی است، به دلیل تفاوت در مصالح از نظر نوع و کمیت و تفاوت در ماهیت بتن تازه، […]
۱۳۹۷-۰۹-۲۳
آزمایش جریان اسلامپ بتن خود تراکم

آزمایش جریان اسلامپ بتن خود تراکم

آزمایش جریان اسلامپ بتن خود تراکم آزمایش جریان اسلامپ که در شکل زیر نشان نشان داده شده است، از متداول ترین آزمایش های بتن خود تراکم است […]
۱۳۹۷-۰۹-۲۱
طرح اختلاط بتن خود تراکم

طرح اختلاط بتن خود تراکم

مقدمه از زمان معرفی بتن خودتراکم تا به امروز روش های متعددی برای طرح اختلاط بتن خود تراکم ارائه شده است. این روش ها یا به […]
۱۳۹۷-۰۹-۱۲
بهینه سازی طرح اختلاط بتن

بهینه سازی طرح اختلاط بتن بدون اسلامپ به کمک الگوریتم ژنتیک

بهینه سازی طرح اختلاط بتن بدون اسلامپ به کمک الگوریتم ژنتیک در این نوشته به بهینه سازی طرح اختلاط بتن به کمک الگوریتم های فرا ابتکاری […]
۱۳۹۷-۰۹-۰۹
عناصر تشکیل دهنده یک سیستم پایش سلامت سازه

پایش سلامت سازه های بتنی ، تعاریف ، روش ها و تاریخچه

مقدمه ای از پایش سلامت سازه های بتنی اکثر سازه های بتن مسلح به مرور زمان و ناشی از شرایط محیطی و یا تاثیر بارهای خارجی […]
۱۳۹۷-۰۹-۰۵
انواع بتن از سازه تا معماری از مقاومت تا زیبایی

انواع بتن از سازه تا معماری ، از مقاومت تا زیبایی

مقدمه – انواع بتن نیاز به دانش تکنولوژی انواع بتن با توجه به جایگاه ویژه ای که در صنعت ساختمان دارد ، برای طراحان و همچنین […]
۱۳۹۷-۰۸-۲۸
الزامات برای بتن های در معرض یون کلراید

الزامات برای بتن های در معرض یون کلراید در پیش نویس مبحث نهم

الزامات برای بتن های در معرض یون کلراید در پیش نویس جدید مبحث نهم مقررات ملی ساختمان الزاماتی در بخش بتن های در معرض یون کلراید […]
تماس