2018-12-25
آزمایش قیف v

آزمایش قیف v شکل

آزمایش قیف v شکل آزمایش قیف v ، نخستین بار در کشور ژاپن، توسط ozawa و همکارانش مورد استفاده قرار گرفت. دستگاه این آزمایش، شامل یک قیف […]
2018-12-21
آزمایش حلقه j

آزمایش حلقه j

آزمایش حلقه j ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻦ ﺧﻮدﺗﺮاﻛﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ آرﻣﺎﺗﻮر ﻓﻮﻻدی اﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﮕﻨﻲ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم […]
2018-12-14
آزمایش جریان اسلامپ بتن خود تراکم

آزمایش جریان اسلامپ بتن خود تراکم

آزمایش جریان اسلامپ بتن خود تراکم آزمایش جریان اسلامپ که در شکل زیر نشان نشان داده شده است، از متداول ترین آزمایش های بتن خود تراکم است […]
2018-12-12
طرح اختلاط بتن خود تراکم

طرح اختلاط بتن خود تراکم

مقدمه از زمان معرفی بتن خودتراکم تا به امروز روش های متعددی برای طرح اختلاط بتن خود تراکم ارائه شده است. این روش ها یا به […]
2018-06-24
آزمایش جعبه L

آزمایش جعبه L شکل

آزمایش جعبه L شکل آزمایش جعبه L شکل برای آزمایشگاه ها و کارگاه ها مناسب است. هدف از این آزمایش بررسی قابلیت پرکنندگی و قابلیت عبور […]
2018-06-02
ساخت و توسعه صحن حرم حضرت زینب (س) حرم امام حسین (ع)

بتن خود تراکم چیست؟

بتن خود تراکم چیست؟ بتن خود تراکم یا SCC نوعی بتن خاصی است که با وزن خود در قالب جاری می شود و نیاز به لرزاندن […]
2018-06-02
رئولوژی بتن خود متراکم

رئولوژی بتن خود متراکم

رئولوژی بتن خود متراکم مخلوط بتن SCC سیال تر از مخلوط بتن معمولی است. بنابراین روشی که توسط آن شناسایی می شود نیازمند یک دیدگاه متفاوت […]