۱۳۹۷-۱۰-۰۴
آزمایش قیف v

آزمایش قیف v شکل

آزمایش قیف v شکل آزمایش قیف v ، نخستین بار در کشور ژاپن، توسط ozawa و همکارانش مورد استفاده قرار گرفت. دستگاه این آزمایش، شامل یک قیف […]
۱۳۹۷-۰۹-۳۰
آزمایش حلقه j

آزمایش حلقه j

آزمایش حلقه j ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻦ ﺧﻮدﺗﺮاﻛﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ آرﻣﺎﺗﻮر ﻓﻮﻻدی اﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﮕﻨﻲ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم […]
۱۳۹۷-۰۹-۲۳
آزمایش جریان اسلامپ بتن خود تراکم

آزمایش جریان اسلامپ بتن خود تراکم

آزمایش جریان اسلامپ بتن خود تراکم آزمایش جریان اسلامپ که در شکل زیر نشان نشان داده شده است، از متداول ترین آزمایش های بتن خود تراکم است […]
۱۳۹۷-۰۹-۲۱
طرح اختلاط بتن خود تراکم

طرح اختلاط بتن خود تراکم

مقدمه از زمان معرفی بتن خودتراکم تا به امروز روش های متعددی برای طرح اختلاط بتن خود تراکم ارائه شده است. این روش ها یا به […]
۱۳۹۷-۰۴-۰۳
آزمایش جعبه L

آزمایش جعبه L شکل

آزمایش جعبه L شکل آزمایش جعبه L شکل برای آزمایشگاه ها و کارگاه ها مناسب است. هدف از این آزمایش بررسی قابلیت پرکنندگی و قابلیت عبور […]
۱۳۹۷-۰۳-۱۲
ساخت و توسعه صحن حرم حضرت زینب (س) حرم امام حسین (ع)

بتن خود تراکم چیست؟

بتن خود تراکم چیست؟ بتن خود تراکم یا SCC نوعی بتن خاصی است که با وزن خود در قالب جاری می شود و نیاز به لرزاندن […]
۱۳۹۷-۰۳-۱۲
رئولوژی بتن خود متراکم

رئولوژی بتن خود متراکم

رئولوژی بتن خود متراکم مخلوط بتن SCC سیال تر از مخلوط بتن معمولی است. بنابراین روشی که توسط آن شناسایی می شود نیازمند یک دیدگاه متفاوت […]
تماس