2019-03-09
تعمیر ترک بتن

چگونه ترک بتن را تعمیر کنیم؟

ترک بتن (ترک فعال) چیست؟ منظور از ترک فعال ترکی است که با گذشت زمان در در طول، عرض و ارتفاع گسترش می یابد. علت اینگونه […]
2019-03-05
الزامات برای بتن های در معرض یون کلراید

الزامات جدید در پیش نویس مبحث نهم (اسفند 97) در خصوص نفوذ یون کلر

الزامات جدید در پیش نویس مبحث نهم (اسفند 97) در خصوص نفوذ یون کلر در آخرین نسخه پیش نویس مبحث نهم (اسفند 97) الزامات جدیدی در […]
2018-12-17
بتن ریزی

اجرای بتن خود تراکم

مقدمه هرچند اصول اجرای بتن خود تراکم مشابه بتن معمولی است، به دلیل تفاوت در مصالح از نظر نوع و کمیت و تفاوت در ماهیت بتن تازه، […]
2018-11-30
عناصر تشکیل دهنده یک سیستم پایش سلامت سازه

پایش سلامت سازه های بتنی ، تعاریف ، روش ها و تاریخچه

مقدمه ای از پایش سلامت سازه های بتنی اکثر سازه های بتن مسلح به مرور زمان و ناشی از شرایط محیطی و یا تاثیر بارهای خارجی […]
2018-11-19
الزامات برای بتن های در معرض یون کلراید

الزامات برای بتن های در معرض یون کلراید در پیش نویس مبحث نهم

الزامات برای بتن های در معرض یون کلراید در پیش نویس جدید مبحث نهم مقررات ملی ساختمان الزاماتی در بخش بتن های در معرض یون کلراید […]
2018-10-03
دستگاه تعیین مقاومت الکتریکی بتن

مقاومت الکتریکی بتن با Resiman

مقدمه تست RCPT یکی از آزمایش های رایج و پر استفاده برای تعیین نفودپذیری یون کلراید و کنترل دوام بتن است که در استاندارد های ASTM […]