دی ۱۴, ۱۴۰۰

سقف وافل چیست؟

سقف وافل نوعی دال بتنی است که از آن در سازه هایی که دهانه بزرگی دارند، استفاده میشود و با استفاده بتن کمتر از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه می باشند.