انواع میکروسیلیس

2018-09-29
ژل میکروسیلیس

میکروسیلیس و کاربرد آن در بتن ، خرید و مشاوره

1- مقدمه مصالح شامل سیلیس فعال یا سیلیکات های فعال که به صورت طبیعی یا مصنوعی وجود دارند و خصوصیت سیمانی قابل توجه (به صورت ثانویه) […]