2018-08-27
بتن اصلاح شده با لاتکس

بتن اصلاح شده با لاتکس

1- بتن اصلاح شده با لاتکس چیست؟ “بتن اصلاح شده با لاتکس” (LMC)، که به بتن پلیمری با سیمان پرتلند (PPCC) نیز موسوم است، همان بتن […]