دستگاه مقاومت الکتریکی بتن

2018-10-03
دستگاه تعیین مقاومت الکتریکی بتن

مقاومت الکتریکی بتن با Resiman

مقدمه تست RCPT یکی از آزمایش های رایج و پر استفاده برای تعیین نفودپذیری یون کلراید و کنترل دوام بتن است که در استاندارد های ASTM […]