عوارض میکروسیلیس

مهر ۷, ۱۳۹۷

میکروسیلیس و کاربرد آن در بتن ، خرید و مشاوره

۱- مقدمه مصالح شامل سیلیس فعال یا سیلیکات های فعال که به صورت طبیعی یا مصنوعی وجود دارند و خصوصیت سیمانی قابل توجه (به صورت ثانویه) […]