مزایای بتن غلتکی

2018-09-29
بتن غلتکی

بتن غلتکی مزایا و مبانی طراحی ضخامت

1- مقدمه رفت و آمد و حمل و نقل لزوم ایجاد راه های مناسب و با دوام را برای بشر مسجل ساخته است. با وجود قدمت رویه […]